SPECIALTY PRODUCT

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดพิเศษ

สินค้าคุณภาพสูงเพื่องานเฉพาะด้าน

บางจาก เอทีเอฟ DEXRON IIIบางจาก เอทีเอฟ DEXRON III

บางจาก เอทีเอฟ DEXRON III

              น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง  มีดัชนีความหนืดสูง มีค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดต่ำ จึงให้การส่งกำลังที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าเครื่องร้อนหรือเย็นผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดีเป็นพิเศษ  อายุการใช้งานยืนนาน ต้านทานการสึกหรอและการเกิดฟอง รักษาความสะอาดและป้องกันสนิม    


การใช้งานของ บางจาก เอทีเอฟ DEXRON III        
              o  ใช้ในระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ทั่วไป  ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ได้        
              o  ใช้ได้กับระบบพวงมาลัยผ่อนกำลัง (Power Steering)        
              o  ใช้ได้กับระบบส่งกำลัง (Fluid Coupling) ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ        
        
ผ่านการทดสอบมาตรฐานและการรับรองจากผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ        

              o  GM  o Dexron III  o  Ford Mercon  o  Caterpillar TO-2 o  Jaquar  o Mercedes-Benz          
              o  Volvo  o  Saab  o  Porsche  o  Peugeot S.A.  o  Allison C-4  o  BMW

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเรา ที่นี่