SPECIALTY PRODUCT

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดพิเศษ

สินค้าคุณภาพสูงเพื่องานเฉพาะด้าน

FURiO G ULTRAFURiO G ULTRA

FURiO G ULTRA

                หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน ประกอบด้วยสารชะล้างทำความสะอาดหัวฉีด (Clean up) คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการเติมผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล์ ในรถยนต์ที่เป็นระบบหัวฉีดแบบ GDI และ PFI พร้อมสารลดแรงเสียดทานสูตรพิเศษ (Friction Modifier) ช่วยทำให้รถยนต์มีอัตราเร่งและกำลังดีขึ้น และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
              o ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์และหัวฉีด ตั้งแต่ถังแรกของการใช้งาน

              o ช่วยทำความสะอาดห้องเผาไหม้และวาล์วไอดีอย่างสมบูรณ์

              o ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ

              o ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้กำลังและอัตราเร่งดีขึ้น


การใช้งานของ FURiO G ULTRA

              o เติมฟิวริโอ จี อัลตร้า 1 กระป๋องต่อน้ำมันเชื้อเพลิง 40 ลิตร

              o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินทุกประเภททั้งรุ่นเก่า จนถึงรุ่นปัจจุบัน

              o สามารถเติมลงในเครื่องยนต์ที่มีระบบหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น GDI และ PFI

              o ใช้ได้สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และ แก๊สโซฮอล์ ตั้งแต่ E10, E20 จนถึง E85

              o สามารถเติมลงในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และสมรรถนะสูง (Big Bike)


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเรา ที่นี่