GASOLINE

น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์เบนซิน

ขีดสุดเทคโนโลยีเพื่อรถของคุณ

บางจาก จีอี NGVบางจาก จีอี NGV

บางจาก จีอี NGV

             น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ ชนิดเกรดรวม SAE15W-40 พัฒนาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง ผลิตจากน้ำมันหล่อพื้นฐานคุณภาพสูง น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของเครื่องยนต์ที่มีผ่านการดัดแปลงระบบ สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG LPG, น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์                
             o   ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพช้า และรองรับการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซ NGV และ LPG ที่มีอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้สูงได้ดี                
             o   สารเพิ่มคุณภาพพิเศษ มีคุณสมบัติในการรักษาความสะอาดของชิ้นส่วนต่างๆได้ดีเยี่ยม                 
             o   เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีทุกสภาวะการใช้งาน                
             o   ผ่านการทดสอบกับการใช้งานจริงในเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซ CNG และ LPG                
                
การใช้งานของ บางจาก จีอี NGV                

             o   เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ดัดแปลงมาใช้ NGV และ LPG รวมถึงรถยนต์เบนซินทั่วไป                
                
ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ                

             o ACEA A3/B4-02, E7    

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเรา ที่นี่