โปรโมชั่น

ประหยัดได้มากขึ้น แต่คุณภาพน้ำมันเครื่องและบริการของเรายังคงคุณภาพเหมือนเดิม ตรวจสอบข้อเสนอและโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเรา

โปรฮอต ปกป้อง...สุดคุ้ม! เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่น FURiO  รับไปเลย! บัตรเติมน้ำมันบางจาก

โปรฮอต ปกป้อง...สุดคุ้ม! เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่น FURiO รับไปเลย! บัตรเติมน้ำมันบางจาก

โปรฮอต ปกป้อง...สุดคุ้ม! เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง FURiO  รับไปเลย! บัตรเติมน้ำมันบางจากมูลค่า 500 บาท และมูลค่า  200 บาท
 
เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่น FURiO สังเคราะห์แท้ 100% FURiO FULLY SYN*
รับฟรี บัตรเติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 500 บาท
FURiO FULLY SYN PREMIUM น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์แท้เกรดพรีเมียม 0W-40 ขนาด 4 ลิตร
FURiO FULLY SYN น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์แท้เกรดพรีเมียม 5W-30 ขนาด 4 ลิตร
FURiO FULLY SYN น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์แท้เกรดพรีเมียม 5W-40 ขนาด 4 ลิตร
FURiO FULLY SYN DIESEL น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์แท้เกรดพรีเมียม 5W-30 ขนาด 6+1 ลิตร
 
เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ FURiO SYNTECH*
รับฟรี บัตรเติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 200 บาท 
FURiO SYN TECH น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินกึ่งสังเคราะห์เกรดพรีเมียม 5W-30 ขนาด 4 ลิตร
FURiO SYN TECH น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินกึ่งสังเคราะห์เกรดพรีเมียม 10W-40 ขนาด 4 ลิตร
FURiO SYN TECH DIESELน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์เกรดพรีเมียม 10W-30 ขนาด 6+1 ลิตร
FURiO SYN TECH DIESEL น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์เกรดพรีเมียม 15W-40 ขนาด 6+1 ลิตร

ตั้งแต่ 1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 หรือจนกว่าของจะหมด ที่ปั๊มบางจากที่จำหน่าย FURiO และศูนย์บริการ FURiO  Care เท่านั้น

เงื่อนไข
1. บัตรเติมน้ำมันบางจากไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือนำไปใช้เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 กด 4